01.11.2023

VRAAG: Ik wil graag mijn woning verduurzamen. In mijn buurt wil de gemeente een warmtenet realiseren. Is het verstandig daar op te wachten?

Antwoord van Gijs

Daar heb ik een paar wedervragen op. Is een warmtenet wel duurzamer dan individuele warmtepompen? Sommige warmtenetten worden warm gestookt met gas of houtpellets. Dat is onduurzaam. Alleen een warmtenet op duurzame restwarmte, bodem- of aardwarmte of warmte uit oppervlaktewater is nu duurzaam.

De volgende vraag is: komt er overal een warmtenet? De investering is hoog, de exploitatie lastig en ook wil de overheid 51% belang in deze netten hebben. Dat maakt het lastig voor investeerders en exploitanten om hier in te stappen.

Laatste vraag: hoe snel wordt een warmtenet gerealiseerd? In de praktijk zie je dat alleen warmtenetten snel gerealiseerd worden als er in de aangrenzende wijk al één ligt. Anders ben je gauw 15 jaar verder. In die tussentijd kun je makkelijk zelf van het gas af en je investering terugverdienen. Daarna kun je alsnog besluiten om aan het warmtenet te gaan. Maar mijn inschatting is dat dat (veel) duurder is dan de afschrijving en de elektriciteitskosten voor een nieuwe warmtepomp. Mijn advies: neem het heft in handen en ga zelf aan de slag!”

Gijs van Wijk

expert verduurzaming gebouwde omgeving
adviseur Thuisbaas