15.02.2020


Vandaag presenteren 170 woningcorporaties samen met Urgenda in Den Haag een eerste maatregel om de 25% reductiedoelstelling in 2020 te halen: 100.000 huurwoningen verduurzamen én huurders helpen aan een substantieel lagere energierekening. Het kan!

De Nederlandse Staat heeft de uitdaging om in 2020 25% CO2 te reduceren ten opzichte van 1990. Recent gaf de overheid aan dat er op dit moment nog een gat lijkt te zijn van 9 Megaton (Mton). Dat kan gedicht worden met het sluiten van kolencentrales, maar als de overheid dat niet wil, dan kunnen er ook 40 kleine maatregelen genomen worden.

Vandaag presenteren 170 woningcorporaties en Urgenda tijdens een persconferentie in Den Haag maatregel 1: haalbaar en betaalbaar en met veel draagvlak. Zij willen 100.000 huurwoningen verduurzamen en huurders direct helpen aan een substantieel lagere energierekening. Dat kan met het geld van de huurdersbelasting, ook wel verhuurderheffing genoemd. Door het (bijna) energieneutraal maken van woningen daalt de energierekening met 80% tot 100% en creëert daarmee precies het draagvlak waar onze regering naar op zoek is. Ook als de huur iets omhoog gaat na aanpassing van de woning, houdt de bewoner er vanaf maand 1 geld aan over. Voor de overheid betekent het dat er ruim 0,2 Mton CO2bespaard wordt.

Lees hier meer over dit plan.