21.03.2020

Een lucht/water warmtepomp – en dan vooral de buitenunit – maakt geluid, dat staat vast. De ventilator draait en de compressor bromt. De vraag die gesteld moet worden is: hoeveel overlast veroorzaakt dit geluid?

Helaas lees je vaak op internet dat mensen klagen over het geluid van de eigen warmtepomp of die van de buren. Tegenwoordig is de warmtepomp een hot item en deze wordt nu ook geplaatst door cv-ketel installateurs. Deze weten vaak wel hoe een warmtepomp moet worden aangesloten en hoe deze werkt, maar houden lang niet altijd rekening met de geluidsoverlast, die de warmtepomp kan veroorzaken.

Ze sluiten dan de warmtepomp gewoon aan zonder rekening te houden met bijvoorbeeld de locatie van de buitenunit van de warmtepomp in relatie tot gebouwdelen en de wind. Of er wordt niet gekeken naar de ondergrond waar de warmtepomp op geplaatst kan worden, waarbij trilling dempende factoren zoals rubbers en flexibele koelleidingen een belangrijke rol kunnen spelen. En dat is jammer want zo wordt het imago van de warmtepomp als een luidruchtig toestel gecreëerd. Terwijl het ook heel anders kan.

Bij Thuisbaas geven we veel aandacht aan dit onderdeel van de warmtepomp tijdens het traject waarin we samen met de bewoners het energieneutraal plan maken voor hun huis. Niet alleen de bovengenoemde aspecten komen dan uitgebreid aan bod, maar we gebruiken ook een speciale geluidstool die het werkelijke geluid van de gekozen warmtepomp nabootst. Na kalibratie kunnen we dan samen met de bewoners ervaren hoeveel geluid de warmtepomp maakt bij hen thuis en aan de hand daarvan op zoek gaan naar wat de beste locatie is voor de warmtepomp op het perceel. Onze ervaring is dat als mensen in de gelegenheid worden gesteld om het ‘geluid’ zelf bij hen thuis te ervaren, dit vaak al het koudwatervrees wegneemt.

Bij het selecteren van warmtepompleveranciers hebben we de afgelopen jaren ook uitgebreid onderzoek gedaan naar de opgegeven geluidsniveaus en hoe deze op waarde te schatten. Onze aanvullende vraag was daarnaast hoe de leverancier in kwestie de geluidscomponent onder controle heeft proberen te krijgen. Zo is één van hen erin geslaagd een stillere variant te ontwikkelen, die inmiddels in de praktijk 7 dB(A) minder geluid produceert. Als je weet dat 3 dB(A) een verdubbeling is van de geluidssterkte, dan is 7 dB(A) een warmtepomp die 4 keer minder geluid maakt dan hun standaard warmtepomp!

Om een lang verhaal kort te maken: De warmtepomp maakt geluid, maar als je de juiste kiest, deze goed plaatst en inregelt van A tot Z, dan hoeft dit geen probleem te zijn.